Aplikace Sčítací operáty ve zkušební verzi

Moravský zemský archiv v Brně zpřístupnil webovou aplikaci na prohlížení sčítacích operátů. Digitalizovány byly veškeré sčítací operáty z let 1857–1921, které jsou uloženy v MZA. Sčítací operáty, které zde nejsou zveřejněny, se k dnešnímu dni bohužel nedochovaly. Výjimku tvoří sčítání z roku 1921, která jsou prozatím přístupná v souladu se zákonnými normami v síti badatelen MZA.

Aplikace běží ve zkušebním provozu a naleznete ji na https://www.mza.cz/scitacioperaty/

Aplikace Sčítací operáty ve zkušební verzi