Informace poskytované Moravským zemským archivem v Brně v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

Informace poskytované Moravským zemským archivem v Brně v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů podle čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Informace poskytované Moravským zemským archivem v Brně v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů