Kontakty SOkA Blansko

PhDr. Božena Kovářová
Ředitelka archivu
+420 516 419 837
Mgr. David Dospiva
Archivář
+420 516 419 192
PhDr. Milana Henzlová
Knihovnice
+420 516 411 945
Bc. Klára Pížová
Archivářka
+420 516 411 942
Marie Wetterová
Archivářka
Bc. Dominika Vedrová
Archivářka
Bc. Dominika Packová
Archivářka
516 411 945
Lenka Tesařová
Zásobovačka
+420 516 411 941
Jiří Pantůček
Domovník
+420 516 419 194
Jana Kubínová
Uklízečka