Státní okresní archiv Blansko

Komenského 9
678 01 Blansko

tel.: +420 516 419 837
e-mail: soka_blansko@mza.cz
www: http://blansko.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb