Úřední hodiny SOkA Blansko

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)
 
Pondělí 8,00-17.00 hod
Středa 8,00-17.00 hod
V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Množstevní omezení jsou následující:

V badatelně SOkA Blansko  se badateli během jednoho návštěvního dne předkládají archiválie ve lhůtě a v celkovém množství podle aktuálních provozních podmínek a technických  možností archivu  (zpravidla  5 evidenčních jednotek na den).  Mimořádně může obsluha badatelny povolit k prostudování více evidenčních jednotek,  avšak pouze v případě, že jí časové možnosti dovolí všechny předkládané a vracené archiválie řádně zkontrolovat. .Bližší podmínky pro zapůjčování archiválií  jsou stanoveny v „Badatelském řádu MZA v Brně“.

Badatelna má  omezenou kapacitu studijních míst. Platí proto pravidlo, že v případě obsazení  (rezervace) všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní.  O rezervaci místa je  možné požádat  předem.