Výstava "Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu Blansko"

Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti Mezinárodního dne archivů ve dnech 7. – 10. června 2016 v pořadí již pátý Den otevřených dveří. V letošním roce mohou návštěvníci zhlédnout výstavu s názvem „Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu Blansko“. Součástí expozice budou kromě nedávno zrestaurovaných císařských a královských privilegií také listiny šlechtické, městské či cechovní.

Součástí výstavy budou navíc záznamy a fotografie z průběhu restaurátorských prací vybraných pergamenových listin, díky kterým si mohou návštěvníci udělat představu o důležitosti restaurátorské práce. Uvidí, jak mohou šikovné ruce restaurátora navrátit zničené listině její původní vzhled.

Výstava "Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu Blansko"